Projects

Blog

Het gezicht van de armoede (The Face of Poverty)

24.95

Publisher: Ipso Facto
ISBN 978-90-77386-16-3, NUR 320, 653

Dick Wittenberg (Text, 70,000 words in Dutch) ) & Jan Banning (Photos)
hardcover, 220 x 240 mm, 240 pages
Design by Peter Jonker

The stories are in the Dutch language only.
Publication date: September 25, 2015

Weight: 1.275 kg
Dimensions: 22.0 × 24.0 × 1 cm

 

Hier draagt niemand een bril. Hier heeft niemand een klok. Hier veegt niemand zijn billen af met wc-papier. Is dat armoede? De buitenwereld verwart armoede met eenvoud. Om goed te leven hebben ze niet veel nodig in dit dorp. Wat barre armoede is, weten ze maar al te goed. In een stijl die zo kaal is als de lemen huizen beschrijft Dick Wittenberg tien jaar in het naakte bestaan van Dickisoni, een doorsneedorp in Malawi, het armste land ter wereld. Fotograaf Jan Banning portretteert de bewoners binnenskamers, met oog voor detail. Dat deed hij tien jaar geleden. Dat doet hij opnieuw.

‘Bij het lezen van dit boek stokt je af en toe de adem. Nooit is de armoede van Afrika zo dicht op je huid gekomen.’
Uit het juryrapport bij de toekenning van de VPRO Bob den Uyl Prijs 2008 voor Binnen is het donker, buiten is het licht over een jaar in het leven van Dickisoni.

Description in English
No one here wears glasses. No one here has a clock. No one here wipes his bottom with toilet paper. Is this poverty? The outside world confuses poverty with simplicity. They do not need much in this village to live well. They know all too well what harsh poverty is.

In a style that is as bare as the mud houses he writes about, Dick Wittenberg describes ten years of life in Dickson, a typical village in Malawi, the poorest country in the world. Photographer Jan Banning portrays the villagers indoors, with his usual eye for detail. He did this ten years ago. Now he does it again. The portraits and stories cover the period April 2005 to May 2015.

Dick Wittenberg is a journalist and writer. He worked for NRC Handelsblad for nearly thirty years and since 2013 has been writing for De Correspondent. In September 2015, publishing house AtlasContact published his book Prikkeldraad [Barbed Wire]; about the barbed wire that is dividing the world already for one hundred and fifty years. A history of good and evil.

From the jury report when awarding the VPRO Bob den Uyl Prize 2008 for this book’s predecessor, Binnen is het donker, buiten is het licht [Inside it is Dark, Outside it is Light] about a year in the life of Dickson:

“When reading this book, you will occasionally have to stop and catch your breath. Never before has poverty in Africa been portrayed so close and personal.”

Please note: the book text is in Dutch!

Grants:
The book has been made possible with financial support from the Stichting Dioraphte.
Our return to Dickson in 2015 was made possible with financial support from the Postcode Loterij Fonds voor journalisten – Free Press Unlimited.