Projects

Blog

The Sweating Subject (Limited collectors edition)

40.00

Publisher: Nazraeli, CA, USA.
Format: 18 pages, 152 x 210 mm = 5.9 x 8.25 inch
Language: English

Special limited collectors edition to accompany Jan Banning’s retrospective in The Hague Photo Museum, 2018.

The Sweating Subject is a series of group portraits of tribal chiefs and their court, which includes myself, photographer Jan Banning. All are members of the Gonja or Dagomba tribe in the Northern Territories of Ghana — except for me, the artist: I am from the Netherlands. I came to Ghana on an assignment to photograph the mixing of tradition and modernity and was invited by the chiefs to have my photo taken with them.

Much has already been said about the power of the photographer who travels the world and records ‘the other’. But although the camera position, lighting and other aesthetic and technical details for these photographs were determined by me, I am just as much an object as all the other people portrayed. They are ‘selfies’ without self-determination: in the end it was my driver or one of my interpreters who decided when to press the button. And although formally the photographer, I was as expectant and powerless as everyone else at the decisive moment.

The Sweating Subject recalls colonial photography in which we see a white man pose as the big boss together with his coloured ‘subjects’. But this white man is a lot less imposing as he sits in the midst of the chiefs and their courtiers who, despite their heavy and warm ceremonial clothes, look proud, dignified and completely in their element. In fact, he looks like a stranger, misplaced and perspiring heavily, so unsuited is he to the climate.
Ultimately, the series is also a slighty ironic reference to photographers and journalists who race around the world to report on situations they themselves are completely outside of.


The Sweating Subject
 bevat een serie groepsportretten van stamhoofden en hun hofhouding, waaronder ikzelf, fotograaf Jan Banning. Allen zijn lid van de Gonja- of Dagomba-stam in de Northern Territories van Ghana — behalve ik, de kunstenaar: ik kom uit Nederland. Ik vertrok naar Ghana met een opdracht van Noorderlicht om de vermenging van traditie en moderniteit te fotograferen en werd door de chiefs uitgenodigd om met hen op de foto te gaan.

Er is al veel gezegd over de kracht van de fotograaf die de wereld rondreist en ‘de ander’ vastlegt. Maar hoewel de camerapositie, belichting en andere esthetische en technische details voor deze foto’s door mij zijn bepaald, ben ik net zo goed een object als alle andere geportretteerden. Het zijn ‘selfies’ zonder zelfbeschikking: het was uiteindelijk mijn chauffeur of een van mijn tolken die besliste wanneer hij of zij op de knop drukte. En hoewel ik formeel de fotograaf was, was ik op het beslissende moment even afwachtend en machteloos als iedereen.

The Sweating Subject herinnert aan koloniale fotografie waarin we een blanke man zien poseren als de grote baas samen met zijn gekleurde ‘subjecten’. Maar déze blanke man is een stuk minder imposant, zoals hij te midden van de stamhoofden en hun hovelingen zit die, ondanks hun zware en warme ceremoniële kleding, er trots, waardig en helemaal in hun element uitzien. In feite zien we een buitenstaander, misplaatst en zwaar transpirerend, volstrekt ongeschikt voor dit klimaat.
Uiteindelijk is de serie ook een knipogende verwijzing naar fotografen en journalisten die de wereld rondracen om verslag te doen van dingen waar ze zelf volledig buiten staan.