Projects

Blog

Associations Photo 12 (The Verdict: The Christina Boyer Case)

On the front of the building the window has prison bars on it! It’s crazy to me that people would actually put prison bars on their home windows. I’m assum- ing they do that to keep people out but I wonder what would happen in case of a fire. They would be a prisoner from their own fear. It’s ironic that to keep danger out, people put on their windows the very things that are used to keep the monsters in jail.
What makes no sense to me is that they’re on the upstairs windows where an intruder can’t get to but the downstairs windows that are easily accessible don’t have them on them. Who does that?

Het raam aan de voorkant van het gebouw heeft gevangenistralies! Ik vind het maar raar dat mensen daadwerkelijk tralies voor de ramen van hun huis zetten. Ik neem aan dat ze dat doen om mensen buiten te houden, maar ik vraag me af wat er zou gebeuren als er brand uitbreekt. Ze zouden een gevangene zijn van hun eigen angst. Het is ironisch dat, om gevaar buiten te sluiten, mensen precies dezelfde dingen op hun ramen zetten die gebruikt worden om de monsters in de gevangenis te houden.
Wat ik onlogisch vind, is dat die tralies zich voor de bovenramen bevinden waar een indringer niet kan komen, maar dat de ramen beneden, die gemakkelijk toegankelijk zijn, ze niet hebben. Wie doet zoiets?