Projects

Blog

Associations Photo 16 (The Verdict: The Christina Boyer Case)

The picture with the American flag had me feeling mad and abandoned. This may sound crazy but I once was a VERY patriotic woman. I thought this was the best country in the world. It NEVER occurred to me that innocent people came to prison. That people lost their lives while still breathing in this ‘free country’. I never believed that what’s happened to me could be possible in this country.
That flag once symbolized the land of the free. Now, when I see that flag, all I feel is disappointment bordering on disgust. It represents a country that doesn’t care. One thing I dearly abhor is hypocrisy and that’s what I think of and feel when I see the American flag because all that it claimed it stood for and all I believed that it stood for… was a lie. Where is justice? Where is liberty? Where is freedom? My country left me to die in a prison for a crime I never committed. My country has shown me that unless I am famous or have millions of dollars, no justice can be found for me. When I saw this picture with that piece of paper blowing down an empty street I thought: That’s just like me, abandoned by my own country. My own country let them take my life. Left me breathing in this coffin of prison life. Locked me away like a monster. And for what?

De foto met de Amerikaanse vlag maakte dat ik me woedend en verlaten voelde. Het klinkt misschien gek, maar ooit was ik een ZEER patriottische vrouw. Ik dacht dat dit het beste land ter wereld was. Het kwam NOOIT bij me op dat onschuldige mensen in de gevangenis kwamen. Dat mensen het leven verloren terwijl ze nog ademden in dit ‘vrije land’. Ik heb nooit geloofd dat wat mij is overkomen mogelijk was in dit land. Die vlag stond ooit symbool voor het land van de vrijheid. Als ik die vlag nu zie, voel ik alleen maar teleurstelling die grenst aan walging. Ze vertegenwoordigt een land van desinteresse. Wat ik vreselijk verafschuw is hypocrisie en dat is waar ik aan denk en wat ik voel als ik de Amerikaanse vlag zie, want alles waar die beweerde voor te staan en alles wat ik geloofde dat die symboliseerde bleek een leugen. Waar is gerechtigheid? Waar is vrijheid? Mijn land liet me voor dood achter in een gevangenis voor een misdaad die ik nooit heb begaan. Mijn land heeft me laten zien dat tenzij ik beroemd ben of miljoenen dollars heb, er geen gerechtigheid voor mij te vinden is. Toen ik die foto zag en dat stuk papier door een lege straat zag waaien, dacht ik bij mezelf: dat lijk ik wel, in de steek gelaten door mijn eigen land. Mijn eigen land liet hen mijn leven nemen. Liet me achter in deze doodskist van het gevangenisleven. Heeft me opgesloten als een monster. En waarom?