Projects

Blog

Associations Photo 22 (The Verdict: The Christina Boyer Case)

The picture with the pink ribbon makes me think of Amber, like it’s tied there purposely in remembrance of her. Pink for the pink she wore so often. Just tied there, silent, alone. Quietly blowing in the breeze waiting to be acknowledged, remembered and loved… still.

De foto met het roze lint doet me aan Amber denken, alsof het daar met opzet is vastgebonden ter nagedachtenis aan haar. Roze voor het roze dat ze zo vaak droeg. Gewoon daar vastgebonden, stil, alleen. Rustig waaiend in de wind, wachtend om erkend, herinnerd en bemind te worden… nog steeds.